Ifølge Danmarks Statistik er priserne på ejerlejligheder det seneste år steget 10,1 pct. Og for enfamiliehuse med 3,5 pct. Ejerlejlighederne udgør dog kun ca. 11 pct. af boligmassen

– Det mest opløftende ved de aktuelle tal for ejendomssalg er, at prisudviklingen på boligmarkedet peger opad i samtlige regioner, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg og uddyber:

– Priserne på parcelhuse i Hovedstadsregionen er det seneste år steget 7,5 pct., og det har medvirket til at trække prisudviklingen i resten af landet op. Priserne på parcelhuse på Sjælland steg med 3,3 pct., og i de øvrige tre regioner med mellem 1,1 og 1,6 pct. det seneste år.

På ejerlejlighedsmarkedet stiger priserne noget kraftigere end for enfamiliehusene, bl.a. fordi der i store dele af landet ikke er så mange ejerlejligheder, og der derfor heller ikke skal så meget til for at give en stor procentvis stigning – men også her er det alle regioner, der har fået del i fremgangen:

– Prisstigningerne på ejerlejligheder topper i Region Hovedstaden med +11,3 pct. skarpt forfulgt af Region Nordjylland, der bl.a. dækker den populære universitetsby Aalborg. Her var prisstigningen også lige akkurat tocifret med 10,0 pct. I de øvrige regioner har prisstigningerne fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 været på mellem 2,7 og 7,6 pct.

– Man skal huske på, at de ca. 44.000 ejerlejligheder i København kun udgør ca. 14 pct. af boligmarkedet i kommunen. Der er således langt flere andelsboliger, almene boliger og private udlejningsboliger. Derfor er der grænser for, hvor stor betydning prisudviklingen for ejerlejligheder har for det samlede boligmarked i hovedstaden, selvom der foregår en vis prismæssig afsmitning mellem boligformerne, siger Bo Sandberg og fortsætter:

– Der er fortsat en årlig nettobefolkningstilvækst i Københavns Kommune på ca. 10.000 nye indbyggere, så den høje boligefterspørgsel i hovedstaden er stadig primært demografisk betinget og i mindre grad spekulativ. Men det vil være rettidig omhu at få endnu mere gang i boligbyggeriet nu.

Læs mere på Dansk Byggeri.